Kataloger og brosjyrer

Interface Media har i over 10 år trykket kataloger og brosjyrer i Baltikum, med over 2000 produksjoner for bedrifter og organisasjoner. Dette har gitt oss verdifull erfaringer når det kommer til å finne gode løsninger for produksjon av kataloger og brosjyrer med høy kvalitet til meget gunstige priser.

Studiekatalog Høyskolen Kristiania Styrt fra Oslo - Trykk i Baltikum

Alle trykkproduksjoner styres fra Norge, du forholder deg kun til våre medarbeidere på Ensjø i Oslo. Din ferdig trykte katalog eller brosjyre leveres fritt til hele landet etter avtalt tid.

Vi samarbeider med flere trykkerier i Baltikum noe som gjør at vi kan trykke katalogen eller brosjyren din på det trykkeriet som til en hver tid er mest hensiktsmessig med tanke på pris, opplag, innbinding og levering.

Flere spørsmål rundt produksjon, levering, pris eller annet:

Kontakt oss

Prisforespørsel