Nye samarbeidspartnere

I slutten av 2017 satt vi oss på flyet for å besøke mulige samarbeidspartnere.

 Det bar frukter og vi har fått med oss nye partnere som gjør at vi kan
levere samme høye kvaliteten som tidligere, samtidig som vi på
en del produksjoner kan tilby enda lavere priser.

Spesielt gjelder dette bøker, brosjyrer og kataloger.

Også innen storformat og plott, kan vi nå tilby meget gunstige priser om
det er jobber av en viss størrelse! Så skal du lage bannere, duker, seil eller
annet markedsmateriell så bør du ta kontakt.